Cervello understøtter mindre og mellemstore kommuner med hjerneskaderehabilitering og genoptræning i borgerens nærmiljø. Cervello indgår som en specialiseret samarbejdspartner i Øst- og Vestdanmark og med et fokus på at inddrage både borgere og pårørende i rehabiliteringsprocessen.

Med fleksible og tværfaglige pakkeforløb kan Cervellos erfarne neurospecialister ”klikke ind og ud” af et samlet borgerforløb og skabe værdi, når der er allermest brug for det. Vi kalder det lokal samproduktion. Det skaber færre overgange og bedre sammenhænge.

Med vores fleksible forløbspakker kan Cervello skabe værdi på flere tidspunkter i et samlet rehabiliteringsforløb. For borgeren, familien og kommunen. I Cervello interesserer vi os nemlig for borgerens mål, progression og udvikling. Og vi dokumenterer det. Vi arbejder for hurtig inklusion i fællesskabet, og vi fokuserer på at skabe reel social impact. Læs mere om vores ydelser her.

Social impact virksomhed

At være en social impact-virksomhed forpligter. I vores DNA ligger, at vi aktivt fokuserer på at indfri FN’s verdensmål i almindelighed og mål #8 og mål #10 i særdeleshed. De handler om at skabe anstændige jobs og økonomisk vækst samt at reducere ulighed. Og netop det er vores omdrejningspunkt, for i Cervello arbejder vi for, at mennesker ramt af hjerneskade kommer tilbage til fællesskabet og en meningsfuld hverdag. Bedre, billigere og hurtigere.

Cervello støtter aktivt op om, at Danmark har tilsluttet sig FN’s Handicapkonvention. Bl.a. skal vi i Danmark sikre, at arbejdsmarkedet er tilgængeligt for personer med handicap.

Rollemodel i Cervello

Cervello arbejder for inklusion og skaber arbejdspladser for mennesker med et fysisk eller psykisk handicap. Hos Cervello starter det hele i bestyrelseslokalet med Henrik From. Han blev ramt af en alvorlig hjerneblødning for nogle år siden, og han har siden kæmpet sig tilbage til hverdagen. Han er en beundringsværdig rollemodel for mange – også for Cervellos ansatte. Hør Henrik fortælle om sin vej tilbage her.

At skabe social impact er ikke noget, vi bare snakker om. Det er noget, vi gør – hver dag.

Oplev

Specialisterne

Cervellos erfarne neurospecialister er vant til at samarbejde tæt og fleksibelt med de forskellige aktører om samproduktion af velfærdsydelser. Specialisterne kan ”klikke ind og ud” af borgerens forløb alt efter, hvilket behov der er.

1
Vores

Serviceydelser

Cervello tilbyder fleksible løsninger til neurorehabilitering i nærmiljøet. I en samskabelsesproces med kommuner, fagspecialister og familier, der har hjerneskade tæt inde på livet, er Cervellos ydelser blevet udviklet.

2
Om

Cervello

Cervello blev stiftet i 2020 af Helene Hoffmann og Thomas Helt. De har størstedelen af deres arbejdsliv arbejdet for og med den offentlige sektor. Tilsammen har de opbygget en dyb indsigt i og kendskab til det nære sundhedsvæsen og det sociale område.

3
Om

BOMI

BOMI’s aktiviteter er integreret i Cervello fra juni 2021. Igennem flere årtier har BOMI været en efterspurgt aktør på hjerneskadeområdet og opbygget et stærkt neuro-fagligt arbejdsmiljø. Specialisterne og deres faglighed gøres nu tilgængelig for endnu flere mennesker i både Øst- og Vestdanmark.

4

Samskabelse

I et partnerskab med kommuner, servicedesignere, mennesker ramt af hjerneskade og forskellige neurospecialister designes fremtidens løsninger til rehabilitering i nærmiljøet.

5
Følg os på

Linkedin

Vi poster løbende up-dates, så følg os gerne på LinkedIn: Cervello A/S

6
p

Tværfaglighed og et struktureret, men fleksibelt samarbejde, er en del af vores DNA og samtidig afgørende for at skabe progression og høj kvalitet for borgeren.

Pernille Bundgaard - Driftschef i Cervello

Hjernerne bag

Cervello blev stiftet i 2020 af to erfarne velfærdsiværksættere, Helene Hoffmann og Thomas Helt. De har størstedelen af deres arbejdsliv arbejdet for og med den offentlige sektor, og tilsammen har de opbygget en dyb indsigt i og kendskab til det nære sundhedsvæsen, det sociale område og beskæftigelsesområdet.

Mange gode mennesker på kryds og tværs af Danmark bidrog til ideudviklingen med udgangspunkt i at løse de aktuelle problemstillinger på hjerneskadeområdet: Hvordan kan kommuner få hjælp til at løse hjerneskaderehabilitering hurtigere bedre og billigere end de nuværende løsninger?

Læs mere om Cervellos formål og værdier her.

Cervello hjælper mennesker tilbage til fællesskabet